Uudistusten aika

 

Kouluissa nyt alkanut lukuvuosi on varmasti monessakin mielessä työntäyteinen. Uudet opetussuunnitelmat niin peruskouluissa kuin lukioissa ovat juuri nyt akuutissa vaiheessa. Vuoden päästä edetään jo niiden mukaan. Uskomattoman nopeasti siis. OPS-asioissa KMO auttaa ja palvelee mielellään. Tässä lehdessä oleva artikkeli opetussuunnitelmasta toivottavasti valottaa OPSin kiemuroita ja jäsenten saatavilla on myös OPS-ohjeistuspaketti. Laatikaa itsellenne ja alueellenne toimivat työkalut paikallisista opetussuunnitelmista. Autan tosiaan mielelläni, mikäli opetussuunnitelman kanssa tarvitsee apua.

 

Toinen uudistusten aika koittaa nykyisen hallituksen sopeuttamisohjelman johdosta. Suomeksi sanottuna tämä tarkoittaa perusrahoituksen leikkauksia. Se merkitsee lukioissa edelleen kurssitarjottimen tiivistämisiä eli karsintaa kursseista, nykyistäkin suurempia ryhmäkokoja ja paineita opiskelijoiden itsenäisen opiskelun lisäämiseen. En ole varma onko kyseessä tavoite vai ainoa mahdollinen ratkaisukeino, mutta näyttää siltä, että opettajan antama opetus halutaan karsia mahdollisimman vähäiseksi. Olipa niin tai näin, lopputulos syö tunnetusti korkeaa opettajan työmoraalia. Tässä kohtaa muistutan myös OAJ:n lanseeraamasta Joku roti –kampanjasta, jossa peräänkuulutetaan, että ihan kaikkeen ei ole pakko eikä syytäkään suostua. Pitäkää lippu korkealla ja puolenne. Keinoja ei KMO:lla ole paljoakaan resurssiasioissa, mutta jos voin olla avuksi, olkaa yhteydessä.

 

Perusopetuksessa niin alakouluissa kuin yläkouluissa leikkauspaineet eivät ole yhtä suuria, mutta ryhmäkoon pienentämisrahan leikkaamisella on ilmeiset seuraukset. Peruskoulun kehittämistä sen sijaan halutaan ohjata mm. oppimisympäristöihin ja digitalisaatioon liittyvillä kärkihankkeilla. Perusrahoitus pidetään tiukalla, mutta rahaa saa pyytämällä kohdennettuihin projekteihin. Toisaalta hallituksen normienpurkutalkoissa halutaan vähentää hankalaa ja tehotonta hankerahoitusmallia, mutta silti halutaan pitää kiinni resurssiohjauksella uudistusprojekteista perusrahoituksen kustannuksella. Luottamus siihen, että hyvällä perusrahoituksella saataisiin aikaiseksi järkevää koulunpitoa, näyttää olevan ministeriössä melko vähissä. Vaikka tilanne onkin ristiriitainen, olkaa kouluillanne aktiivisia ja hakekaa rahoitusta. Oppimisympäristöjen kehittäminen ja uudet laitehankinnat hyödyttävät joka tapauksessa arjen työtä ja tämä rahoitus pistää prosesseja ainakin liikkeelle.

 

KMO:ssa talousuudistukset alkavat myös purra. Vihdoin on se tilanne, että taloudellinen liikkumavara on olemassa ja hallituskin voi keskittyä toiminnan kehittämiseen. Tämä vuosi on ollut hitaan uudistumisen vuosi yhdistyksen rakenteiden osalta, ja seuraava hallitus pääsee rakentamaan uutta ja uljaampaa KMO:ta melko puhtaalta pöydältä. Tervetuloa syyspäiville 26.-27.9. Ouluun, joiden yhteydessä pidettävä vuosikokous linjaa tulevaisuuden suuntaviivat. Millaista KMO:ta sinä kaipaisit? Jakamisen kulttuuria ja yhdessä tekemisen eetosta tarvitaan. Missä muodossa se olisi hyvä toteuttaa, jotta se palvelisi sinua?

 

Lämmintä alkusyksyä toivottaen,

Timo Kovanen

Kirjoittajan kuva

Jätä kommentti