Nämä ajat eivät ole meitä varten

Alkuvuodesta kirjoitin, että tämä toimintavuosi on Koulujen Musiikinopettajat ry:n kannalta kriittinen. Näin todella on. Yli satavuotiaan yhdistyksen toimintaa on nykymuodossaan pyöritetty viidentoista vuoden ajan, mutta maailma ympärillä on muuttunut niin paljon, että olemme väistämättömien ja kipeiden ratkaisujen edessä syyskokouksessa. Pienen pedagogisen järjestön toimintaedellytykset ovat heikentyneet viime vuosien aikana voimakkaasti. Hyvä meininki ja toiveikas visiointi eivät auta, vaan syyskokouksessa käsittelemme melko laajoja sääntömuutoksia, joissa vuosikokouskäytäntö, hallituksen koko ja toiminnanjohtajan tehtävät ovat muutosten kourissa. Rakenteita on muutettava, jotta järjestöllä olisi tulevaisuutta ja toimintaa. Koulutuspäivät, mitalit ja vaikuttamistyö jatkuvat kyllä, joten jäsenistölle muutosten vaikutus ei välttämättä näy konkreettisesti. Toivon silti hartaasti, että tulisitte sankoin joukoin linjaamaan KMO:n tulevaisuutta. Järjestö on aina jäsenistönsä näköinen, siksi KMO:n tulevaisuus riippuu siitä, mitä jäsenistö vuosikokouksessa linjaa. Lukekaa kokouskutsu materiaaleineen ajatuksella.

 

Loppukesästä muun muassa Helsingin Sanomat on julkaissut useamman artikkelin musiikin vaikutuksista aivojen toimintaan. Musiikki stimuloi voimakkaasti ja laajasti aivoja, vaikuttaa muistiin ja oppimiseen, on tunteiden säätelyyn erittäin tehokas väline. Musiikki ei ole vain tuoretta kulttuurista kerrostumaa, joka stimuloi etuaivolohkoa, vaan se vaikuttaa syvimpiin aivokerroksiin, ts. musiikki on inhimillisesti äärimmäisen perustavanlaatuinen ilmiö. Me musiikin ammattilaiset tietysti tiedämme tämän kaiken ja lukuisia muita musiikin hyviä vaikutuksia ihmiselämään. Mutta mikä siinä on, että vaikka me, tutkimukset ja media toitottavat musiikin erinomaisuutta aivoterveydelle ja oppimiselle, koulun kehittämisessä se jää täysin marginaaliin ja katveeseen? Yhden totuuden algoritmi-Suomessa luomakunnan kruunu ei ole viisas ihminen homo sapiens vaan laskelmoiva homo economicus! Koulutuksen kestomenestyjä Suomi on rapauttamassa koulutusjärjestelmäänsä lyhytnäköisellä ja näköalattomalla pihistelyohjelmalla. Toimintaa ja pedagogista ajattelua lamauttavasta tarkanmarkan resurssiohjauksesta olisi syytä siirtyä oppimista paremmin tukevaan rahoitukseen, jossa koulutus nähtäisiin investointina tulevaisuuteen, ei kestävyysvajetta aiheuttavana kulueränä.

 

Musiikiksi käännettynä tämä tarkoittaa: mikäli musiikki vaikuttaa niin voimakkaasti ihmisen tunteisiin, oppimiseen ja aivoterveyteen, musiikinopettamiseen satsaamalla voitaisiin tehokkaasti ja luontevasti tukea monien peruskoulun ja lukion yleisten tavoitteiden saavuttamista. Musiikin vaikutukset eivät ole välttämättä välittömiä, eivätkä helposti muutettavissa numeroin mitattaviksi suureiksi. Mutta miksi pitäisikään? Kantavathan vahvat kokemukset, yhteistyökyky tai pystyvyyden tunne paljon pidemmälle kuin pelkkä luku tilastossa. Hakeutukaa aktiivisesti vaikuttamaan oman koulunne ja kuntanne opetuksen kehittämisprojekteihin, jotta musiikin näkökulma tulisi paremmin huomioiduksi. Oman kokemukseni perusteella ahkera työ ei palkitse heti, mutta maailma muuttuu pala kerrallaan. Jos ei ole tehnyt mitään, on turha jälkikäteen voivotella. Kaikkensa antaneena voi sen sijaan olla tyytyväinen, ettei ole luovuttanut. Lopuksi Egotrippiä lainaten: ”Nämä ajat eivät ole meitä varten, mutta on pakko yrittää.”

 

Timo Kovanen
puheenjohtaja

 

P.S.
Tänä vuonna KMO:n syyspäivät järjestetään Stailin Taiten tulevaisuuteen –seminaarin yhteydessä. Tapahtuma on loistava osoitus yhteistyön hedelmällisyydestä. Tapahtuma kokoaa Riihimäelle kaikkien taide- ja taitoaineiden opettajat yhteen, joten lähtekää koulutukseen koulultanne isommalla opeporukalla. Puitteet ovat suuremmat kuin tavallisesti ja koulutustarjonta on laajempi. Kaikki työpajat ovat avoinna kaikille osallistujille ja rohkaisen musamaikkoja rohkeasti valitsemaan crossover-pajoja. Tietysti tarjolla on pajoja räätälöitynä musiikinopettajan arkeen, mutta myös virkistäviä ja avartavia kokemuksia. Vierailkaa syyspaivat.fi –sivustolla tutustumassa ohjelmaan!

Kirjoittajan kuva

Jätä kommentti