Koulutus mylläyksessä

Viimeisinä töinään väistyvä hallitus veti muutamia koulutusta koskevia esityksiään eduskunnan käsittelystä. Vaikka toisen asteen leikkaukset ja rakenteelliset uudistukset jäivät toteuttamatta, ovat ne todennäköisesti seuraavana hallituksen agendalla koulutusmyönteisistä vaalipuheista huolimatta. Optimistina suhtaudun kuitenkin asiaan toiveikkaasti: jos leikkaukset ovat väistämättömiä, valmistelulle on nyt paremmin aikaa ja mahdollisuus korjata edellisen hallituksen esitysten heikkouksia. Inhorealistina on kuitenkin pakko tunnustaa, että tulevaisuuden kuva lukiokoulutuksessa näyttää murheelliselta. On syytä varautua siihen, että resurssit muutaman seuraavan vuoden aikana niukkenevat entisestään ja lukioverkon harventaminen on edessä ympäri Suomea.

 

Vaikka perusopetuksen OPS2016 on juuri käsillä, on peruskoulun uudistaminen ollut vahvasti tapetilla koulutuspolitiikan keskustelussa. Raportit Joustava koulupäivä ja Tulevaisuuden perusopetus linjaavat isolla pensselillä tulevaisuuden kuvaa, millaisia odotuksia koulun muutokselle on. Kannattaa lukea molemmat julkaisut. Kaikkea kehittämishöpötystä ei missään nimessä ole syytä omaksua kritiikittä, mutta em. julkaisuissa on paljon sellaista, mikä istuu nykyaikaiseen musiikkikasvatuskäsitykseen varsin hyvin. Lähtekää siis rohkeasti mukaan uudistamaan oman koulunne toimintakulttuuria. Nämä muutokset eivät tarkoita väistämättä vallankumousta, vaan musiikin opetuksen järjestäminen uusin keinoin voi aivan hyvin olla käytännön tasolla melko pieniäkin juttuja. Oman ajattelun muutos on puolestaan voi olla isompikin. Sen muuttaminen on tunnetusti myös työläämpää. Tästä huolimatta rohkaisen ja haastan ryhtymään siihen.

 

Paikallista ja ainekohtaista OPS-työtä helpottamaan KMO:n verkkosivuille on valmisteilla musiikin opetussuunnitelman laatimista auttava paketti. Se julkaistaan kesän aikana ja on jäsenistölle käytössä syksyllä, kun monessa kunnassa aine- ja koulukohtaisia OPS:a laaditaan. Mikäli ohjeistukselle ja sivustatuelle on tarvetta jo kevään aikana, allekirjoittaneeseen voi olla yhteydessä kevään aikana.

 

Erityislukioita koskeva raportti julkaistiin juuri. Oleellista tässä raportissa on, että selvitysmiehet esittävät erityislukiojärjestelmän säilyttämistä, mutta ehdottavat joitakin muutoksia. Rahoitus tulee muuttumaan ja erityistehtävistä saattaa tulla määräaikaisia olivat yllätyksettömiä johtopäätöksiä, mutta mielenkiintoisin ja tässä vaiheessa avautumattomin ehdotus oli, että erityistehtävän saaneille lukioille tulisi alueellinen kehittäjäoppilaitoksen tehtävä toimiluvan edellytyksenä. Tämä kehittämistehtävä koskisi niin perus- kuin täydennysopettajakoulutusta. Avaus on mielenkiintoinen, mutta sen perimmäinen tarkoitus ja tavoite on vielä erittäin jäsentymätön.

 

Lukion opetussuunnitelman perusteet päivitetään vastaamaan uutta tuntijakoa ja lukioasetusta. Musiikin osalta mitään radikaaleja muutoksia ei ole luvassa, mutta yksi syventävä kurssi on poistumassa, taideaineiden yhteisille soveltaville kursseille on laadittu valtakunnalliset perusteet. Erikoinen piirre nimenomaan opetussuunnitelman perusteiden yleiseen osaan liittyen on se, että siinä kuvataan erittäin kattavasti, miten esim. oppilashuolto tulee hoitaa, mutta määrittelyt vaikkapa opetuksen muodoista (esim. mitä tarkoitetaan etäopetuksella, lähiopetuksen määrä, itsenäinen opiskelu, ym.) pidetään mahdollisimman väljinä. Mielestäni on kummallista, että opetuksen tueksi laaditussa normiasiakirjassa juuri opetus määritellään äärimmäisen väljästi ja tukitoimia tarkasti. Luonnollisesti opettajalla on pedagoginen vapaus rakentaa opetuksensa, miten tavoitteisiin parhaiten päästään. Oppiainekohtaiset osiot antavat kattavamman kuvan, millaisin tavoittein ja periaattein kunkin oppiaineen opetusta toteutetaan.

 

Tsemppiä loppukevään musiikkiesityksiin, konsertteihin ja juhliin.

Timo Kovanen

 

P.S. Ilmoittautukaa ajoissa Oulun syyspäiville 26.-27.9. Lennot ovat vielä edullisia.

Kirjoittajan kuva

Jätä kommentti