Erityismusiikkikasvatuksen työpajassa musisoidaan demobändin kanssa

Heli Kallio-Lampinen ja Sanna Helén toimivat Terapiatalossa ja Kumossa

1.Keitä olette ja missä toimitte?

Heli ja Sanna, musiikkiterapeutit ja musiikkipedagogit Terapiatalosta ja musiikkikoulu Kumosta. Teemme terapiatyötä laaja-alaisesti Kelan vaativan lääkinnällinen kuntoutuksen ja kuntoutuspsykoterapian palveluntuottajina lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Musiikinopetustyötä teemme perustamassamme musiikkikoulu Kumossa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kanssa.

 

2. Mitä erityismusiikkikasvatustyöpajassanne on oikein luvassa?

Meidän pajassamme osallistujat pääsevät tutustumaan erityispedagogisiin lähestymistapoihin musiikin opetuksessa. Meillä on yksi demobändi Kumosta paikalla ja syvennymme demoilun jälkeen opetusmetodeihin ja vuorovaikutuksen rakentamiseen. Ollaan porukalla klinikalla ja musisoidaan yhdessä helposti!

 

3. Mitkä ovat mielestänne heterogeenisten oppilasryhmien suurimmat haasteet tänä päivänä, mitä tulee musiikinopetukseen?

Tavoitteen asettelu on suuri haaste isossa ryhmässä, jossa on monen tasoisia oppilaita. Musisoimisen ilo olisi tärkeää löytää ja ottaa siihen kaikki apuvälineet käyttöön esim. kuvionuottimenetelmä-sovelluksena.

 

4. Kertokaa vielä lyhyesti Kumosta?

Kumo tarjoaa taiteen perusopetusta Jyväskylän alueella myös erityistä tukea tarvitseville lapsille, nuorille ja aikuisille. Kumo on yksityinen musiikkikoulu, jonka perustajat ovat kokeneita musiikkiterapeutteja ja -pedagogeja. Toiminta-ajatuksemme on, että kaikilla on kyky soittaa, oppia ja nauttia musiikista.

Suosittelemme kaikille musiikinopettajille tutustumista kuvionuotteihin ryhmämusisoinnin tukena! Voimme luvata, että jokainen opettaja ja oppilas voi saada uutta innostusta ainakin musiikin alkeiden tai uuden musiikkityylin oppimiseen.

 

Kuva: Saana Hiltunen

Vas. Heli Kallio-Lampinen ja Sanna Helén

 

Kirjoittajan kuvaKirjoittaja on vapaa toimittaja, joka ihmettelee jatkuvasti erilaisia arkielämän musiikillisia, kulttuurisia ja sosiaalisia yhteentörmäyksiä.

Kategoriassa Nostot

Jätä kommentti