Syyspäivien ohjelma ja ilmoittautuminen

Syyspäivät järjestetään tänä vuonna Jyväskylässä 1.-2.10.2016 Jyväskylän yliopiston Musiikin laitoksella Musicalla (käyntiosoite: Seminaarinkatu 15,M-rakennus). Kaksipäiväinen koulutus sisältää musiikkiteknologiaan tutustumista, erityismusiikkikasvatukseen perehtymistä ja yhdessä tekemistä sekä verkostoitumista. Päivien kantavana teemana on uusi opetussuunnitelma ja musiikin arviointi, joiden paneelikeskustelua johtaa Timo Kovanen.

Kouluttajina ja luennoimassa ovat Terhi Oksanen, Mikko Myllykoski, Rami-Jussi Ruodemäki, Sanna Helén, Heli Kallio-Lampinen, TuulaJukola-Nuorteva ja Pietu Halonen. Aikataulun ja pajainfot ilmoittautumista varten näet alla. Toivomme sinulta ilmoittautumisen yhteydessä ennakkokysymyksiä ja sinua askarruttavia aiheita arviointiin, erityismusiikkikasvatukseen ja pajoihin liittyen. Voit osallistua halutessasi myös lauantain illanviettoon ohjelman, tarjoilun ja hyvän seuran merkeissä. Nähdään Jyväskylässä!

 

SYYSPÄIVÄT 2016 – ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittaudu numerolla 1a-3a, 1b-3b ja 4-6 yhteen pajaan. Osaan pajoista on rajallinen osallistujamäärä, joten ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Olethan nopea!
Ilmoittautumiset perjantai 23.9. mennessä oheisen linkin kautta:
www.tinyurl.com/syys16

Ilmoittautuminen vahvistetaan maksamalla osallistumismaksu KMO ry:n tilille pe 23.9. mennessä. Osallistuessasi illanviettoon voit maksaa maksun myös samassa yhteydessä.
Saaja: Koulujen musiikinopettajat ry
Hinta: Syyspäivät 100 €/KMO:n jäsenet ja 150 €/ei jäsenet (sis. koulutuksen, kahvit ja lounaat)
Illanvietto (sis. ohjelma, ruoka- ja juomatarjoilu) 25 €
Tilinro: FI73 8000 1400 1019 12 (Danske Bank)
Viesti: ”Oma nimi / Syyspäivät 2016”
Mikäli työnantajasi maksaa osallistumisesi laskutuksen kautta, ei vahvistusmaksua tarvitse huomioida. Ilmoittautuessasi anna laskutusosoitteeksi työnantajan laskutusosoite. KMO voi toimittaa sähköisiä laskuja, jos työnantajasi suosii sähköistä laskuttamista. Toimitathan laskutusosoitteen lisäksi käyttämänne e-laskuoperaattorin, OVT-tunnuksen
ja viitteen, jos sellainen vaaditaan.

 

AIKATAULU
Lauantai 1.10.2016

klo 9.00 Ilmoittautuminen (Musican aulatila)
klo 10.00 Arviointipaneeli (M 103)
Paneelikeskustelun vetäjänä Timo Kovanen
klo 11.30 Lounas (Ravintola Lozzi, Keskussairaalantie 4)
Lounaan aikaan esittelyständit avoinna (Boombox, Musica)
klo 12.30 Muuttuvat oppimisympäristöt (M 103, Musica)
Alustus Mikko Myllykoski
klo 13.45 Pajat (ilmoittaudu yhteen)
1a Musiikkiteknologia Mikko Myllykoski (Studio, Musica)
2a Musiikin luova tuottaminen ja arviointi Rami-Jussi Ruodemäki (Boombox,
Musica)
Ilmoitathan ennakkoon, jos tarvitset iPadin pajaa varten!
3a Let’s play! Terhi Oksanen (M 103, Musica)
klo 15.15 Kahvi
klo 15.45-17.15 Pajat (ilmoittaudu yhteen)
1b Musiikkiteknologia Mikko Myllykoski (Studio, Musica)
2b Musiikin luova tuottaminen ja arviointi Rami-Jussi Ruodemäki (Boombox,
Musica)
Ilmoitathan ennakkoon, jos tarvitset iPadin pajaa varten!
3b Let’s play! Terhi Oksanen (M 103, Musica)
klo 19-23 Illanvietto sis. ohjelma, ruoka- ja juomatarjoilu (Boombox, Musica)

 

Sunnuntai 2.10.2016

klo 10 Pajat (ilmoittaudu yhteen)
4 Erityismusiikkikasvatus Sanna Helen ja Heli Kallio-Lampinen (Kumo,
Piippukatu 7 A 6)
5 TVT-vinkit Pietu Halonen (Boombox, Musica)
6 Rytmit, tarinat, sävelet ja kuvat musiikin innoittajana Tuula
Jukola-Nuorteva (M 103, Musica)
klo 11.30 KMO ry:n syyskokous
klo 12.30 Lounas (Ravintola Lozzi, Keskussairaalantie 4)
klo 13.30 Learning cafe
Tuula Jukolan-Nuortevan ohjaama vapaa sana ennakkoon tulleista sekä KMO:n
syyspäivillä esiin nousseista kysymyksistä.
klo 14.00 Musiikkiterapia ja erityismusiikkikasvatus Sanna Helén ja Heli
Kallio-Lampinen (M 103, Musica)
klo 15.00 Syyspäivien loppusanat, todistusten ja palkintojen jako (M103,
Musica)

PAJA 1 (a ja b) Musiikkiteknologia (Mikko Myllykoski)
Tarvitsetko opastusta tabletin käyttöön musiikinopetuksessa? Miten musiikkiteknologiaa voi hyödyntää musiikinopetuksessa? Miten teknologia avustaa musiikinopettajaa jatkuvassa arviointiprosessissa? Musiikkiteknologia -pajassa tutustutaan tablettien ja musatornin avulla erilaisiin musiikkisovelluksiin ja tämän päivän musiikkikasvatusteknologiaan, painopisteenä luova yhteismusisointi. Pajassa esitellään uudenlaisia keinoja, joilla musiikinopettaja voi aktivoida oppilaitaan ja toteuttaa osallistavaa musiikinopetusta helposti teknologian avulla.
Mikko Myllykoski opettaa musiikkiteknologiaa Jyväskylän Yliopistossa Musiikin laitoksella ja tutkii musiikin muuttuvia oppimisympäristöjä.

 

PAJA 2 (a ja b) Musiikin luova tuottaminen ja arviointi (Rami-Jussi Ruodemäki)
Tarkastelemme oppilaiden musiikillisen keksimisen toteuttamista, ohjaamista ja arviointia. Pajassa tutustutaan perinteiseen biisintekoprosessiin iPadin GarageBand -ohjelman avulla. Tehtävä on vaativuustasoltaan lukio/yläkoulun valinnaisryhmä -tasoinen ja sen toteuttaminen onnistuu isossakin ryhmässä jos iPadeja on käytössä. Tavoitteena olisi jakaa yhteisiä kokemuksia myös muunlaisesta luovasta musiikin tuottamisesta koulussa.
Rami-Jussi Ruodemäki toimii musiikinopettajana Jyväskylän Normaalikoululla.

 

PAJA 3 (a ja b) Let’s play! (Terhi Oksanen)
Työpajassa heittäydytään musiikilliseen peliin ja leikkiin. Monipuolisten musiikillisten harjoitteiden tavoitteena on tutustua toisiin ja rakentaa positiivinen vuorovaikutus ryhmän jäsenten kesken. Samalla opitaan myös monia musiikillisia taitoja ja tietoja. Saat ideoita omaan työhösi, miten musiikin avulla voidaan ryhmään luoda turvallista ja hyväksyvää tekemisen meininkiä. Työpajan harjoitteita on käytännössä tehty yläkoululaisten kanssa, mutta ne sopivat kaikille ikäryhmille.
Terhi Oksanen toimii musiikinopettajana Kuitinmäen koulussa Espoossa ja hänet valittiin keväällä 2016 vuoden musiikinopettajaksi.

 

PAJA 4 Erityismusiikkikasvatus (Sanna Helén ja Heli Kallio-Lampinen)
Heterogeeniset oppilasryhmät ovat kasvava huolenaihe opettajien integraatiokeskusteluissa. Miten erityisryhmiä ja oppilaiden erilaisia tarpeita huomioidaan musiikinopetuksessa? Miten arvioinnissa ja osallistavassa kasvatuksessa otetaan huomioon oppijoiden moninaisuus? Erityismusiikkikasvatukseen painottuvassa pajassa pääset kohtaamaan heterogeenisen ryhmän, jonka kanssa näet ja koet livenä, mitä käytännön konkreettisia keinoja erityismusiikkikasvatuskentällä käytetään musiikinopetuksessa. Pajasta saat myös vinkkejä arviointiin ja oppilaita osallistavan musiikinopetuksen toteuttamiseen.
Sanna Helén ja Heli Kallio-Lampinen ovat musiikkiterapeutteja ja musiikkipedagogeja, ja musiikkikoulu Kumon perustajajäseniä. Jyväskylän seudulla toimiva Musiikkikoulu Kumo tarjoaa taiteen perusopetusta myös erityisryhmille. Suomessa erityismusiikkikasvatuksen vahva osaaja Resonaari on toiminut kannustajana ja sparraajana Kumon perustamisessa.

 

PAJA 5 Musamaikan TVT-työkalut (Pietu Halonen)
Pajassa tutustutaan musamaikan TVT-työkaluihin, jotka virkistävästi eivät ole musasovelluksia iPadille! Tavoitteena on tarjota vinkkejä joilla keventää opettajan arjen taakkaa tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen. Tutuksi tulevat esimerkiksi Googlen työkalut ja Verkkotesti.fi -palvelu. Käytännön sovelluksia ovat esimerkiksi opetuspäiväkirjan, arvioinnin ja tuntitestien sähköistäminen.
Pietu Halonen on Tyrnävän Kuulammen koulun musiikinopettaja. Facebookin ”Mitä tehdä musatunnilla?” -sivuston kautta Halonen on jakanut omaa käytännön osaamistaan että tiivistänyt musiikinopettajien yhteistyötä ympäri Suomen. Halonen valittiin vuonna 2015 vuoden musiikinopettajaksi.

 

PAJA 6 Rytmit, tarinat, sävelet ja kuvat musiikin innoittajana (Tuula Jukola-Nuorteva)
Tuula Jukola-Nuortevan erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat muusikon luovat vuorovaikutustaidot. Pajassa saat ideoita luokan kanssa säveltämiseen. Ideat suuntautuvat erityisesti alakoulussa musiikkia opettaville. Jukola-Nuortevan kirjoittamaa ja säveltämää oppimateriaalia on ilmestynyt kustannusosakeyhtiö Otavan julkaisuissa.
Tuula Jukola-Nuorteva on musiikkipedagogi, joka on pitkään toiminut monipuolisissa musiikkikasvatustehtävissä niin kotimaassa kun ulkomaillakin.

 

 

 

 

 

Jätä kommentti