Taidetestaamisella kasiluokkalaiset taiteen pariin

skr_taidetestaajat_tunnus_orig_musta_fin

Suomen Kulttuurirahasto toteuttaa yhdessä Suomen lastenkulttuurikeskuksen liiton ja Svenska kulturfondenin kanssa suurhankkeen, jossa kutsutaan kaikki Suomen kasiluokkalaiset kokemaan taidetta. Eri taidetoimijat ovat voineet hakea mukaan hankkeeseen, ja syyskuun lopulla julkistetaan mukaan valitut. Keväällä 2017 aletaan kutsua kouluja mukaan, hanke jatkuu vuoteen 2020. Taidetestaajat kustantaa koululaisten matkat ja pääsyliput esityksiin.

-Tarkoituksena on, että jokainen kasiluokkalainen, eli lähes 200 000 oppilasta, pääsee taiteen äärelle kahdesti, kerran omalla lähialueella, kerran pääkaupunkiseudulla. Pääkaupunkiseudun oppilaat vastaavasti lähtevät tutustumaan taiteeseen johonkin muualle Suomeen, kertoo SKR:n erityisasiantuntija Veli-Markus Tapio.

 

Hanketta varten tehtiin kyselyä opettajien ja rehtorien keskuudessa yläkoululaisille olevasta taidetarjonnasta. Suuri osa oli sitä mieltä, että yläkoululaisille ei ole riittävästi vaihtoehtoja, kun taas alakoululaisille niitä tuntuu olevan reilusti. Taidetestaajille toimi omanlaisena pilottinaan vuoden 2011 Oopperaan! -hanke, jolloin lähes 7000 suomalaista seiskaluokkalaista vietiin katsomaan ja kokemaan oopperaa.

-Silloin tehtiin kyselytutkimus oppilaille, ja tulokset olivat aika lupaavia, sillä noin 75 prosenttia vastaajista oli valmis lähtemään uudestaan oopperaan, jos mahdollisuuksia olisi.

 

Ennakkotyön merkitys taidekokemuksen onnistumisessa on Tapion mielestä ratkaisevasa asemassa. Jos ja kun oppilaita valmistellaan etukäteen ja puhutaan ja annetaan tietoa kyseessä olevasta taiteenalasta, on oppilaiden ennakkokäsityskin todennäköisesti suotuisa. Myös itse taidetoimijoilta vaaditaan Taidetestaajiin mukaan päästäkseen paneutumista. Pelkkä ikäryhmälle suunnattu aihe ei riitä.

-Oletamme, että oppilaisiin suhtaudutaan kuin keihin tahansa tuleviin asiakkaisiin ja taiteen kuluttajiin, sillä hehän ovat juuri niitä.

 

Hakijoilta edellytetään, korkealaatuisen sisällön tarjoamisen lisäksi, että oppilaille tulee järjestää esimerkiksi ennakko- tai jälkipuintitapaamisia taiteilijoiden ja tekijöiden kanssa, tutustuttaa teosten taustoihin ja lähtökohtiin.

-Kyseessä on samantyyppinen vip-paketti -ajatus, jota jo hyödynnetään eri kulttuuri- ja taidelaitosten asiakastyössä, selittää Tapio.

 

Hakemuksia Taidetestaajien ensimmäiseen hakuun on tullut nyt reilut 130, joista liki puolet valitaan mukaan. Hyväksytyt hakemukset julkistetaan syyskuun lopulla. Haussa mukana on ollut ainakin kuvataiteen, musiikin, elokuvan, teatterin, tanssin, sirkuksen ja arkkitehtuurin toimijoita.

-Mukaan voivat hakea kaikki vapaankin kentän ryhmät, kunhan niillä on oikeushenkilöllisyys, eli ovat rekisteröineet toimintansa.

 

Eniten hakemuksia on tullut mukaan Uudeltamaalta, ja haku saisi olla Tapion mielestä tasaisempaa ympäri maan. Mitä sitten tehdään, jos tietystä maakunnasta ei löydy sopivaa taidetoimijaa, ja hankkeen tavoitteena on kuitenkin tavoittaa kaikki suomalaiset kasiluokkalaiset?

-Tarjolla on myös kiertäviä esityksiä, eli joskus esitykset voidaan tuoda myös oppilaiden luokse. Mutta ydinajatuksena on, että oppilaat pääsevät kokemaan tilanteen jossain muualla kuin omassa koulussa, että he saavat sen kokemuksen teatteri- tai konserttisalista, museosta tai muusta juuri taidetta itseään varten luodusta tilasta. Se madaltaa kynnystä myöhemmässä elämässä osallistua ja kokea vastaavaa, pohtii Tapio.

 

Oppilaat saavat myös toimia kriitikkoina ja antaa palautetta kokemastaan, ja palautetta nimenomaan toivotaan, jotta toimintaa voidaan kehittää jatkossakin.

-Palautteista selviää, miten hankkeissa on onnistuttu ja keskustelu ylipäätään on avointa ja toivottua, summaa Tapio.

 

Lisätietoja: taidetestaajat.fi

Kirjoittajan kuvaKirjoittaja on vapaa toimittaja, joka ihmettelee jatkuvasti erilaisia arkielämän musiikillisia, kulttuurisia ja sosiaalisia yhteentörmäyksiä.

Kategoriassa Artikkelit

Jätä kommentti